Üzleti

type(), isinstance() a típus lekérdezéséhez és meghatározásához Pythonban

A Pythonban a type() és az isinstance() beépített függvények egy objektum, például egy változó típusának lekérdezésére é...
Üzleti

Több vagy azonos érték hozzárendelése több változóhoz Pythonban

A Pythonban az = operátor arra szolgál, hogy értékeket rendeljünk a változókhoz.a = 100 b = 200 print(a) # 100 print(b...
Üzleti

Tupelek és listák kicsomagolása (kibontása és hozzárendelése több változóhoz) Pythonban

A Pythonban egy tuple vagy lista elemei kibővíthetők és több változóhoz rendelhetők. Ezt nevezzük szekvencia kicsomagolá...
Üzleti

A Pythonban az egyetlen elemet tartalmazó tuplikhoz egy utolsó vesszőre van szükség.

Tuplik, amelyek a Pythonban megváltoztathatatlan (megváltoztathatatlan) sorozatobjektumok.Óvatosan kell eljárni az egyet...
Üzleti

A Python meghatározza és ellenőrzi, hogy egy karakterlánc numerikus vagy alfabetikus-e.

A Python számos karakterlánc-módszert biztosít annak megállapítására és ellenőrzésére, hogy egy karakterlánc típusa nume...
Üzleti

Annak meghatározása, hogy egy szám egész vagy tizedes szám-e Pythonban

Annak meghatározása, hogy egy szám egész szám vagy tizedes szám-e Pythonban.A következő eseteket példakódokkal magyarázz...
Üzleti

Egy szám egész és tizedes részének egyszerre történő kinyerése a math.modf segítségével Pythonban

A Python matematikai függvények szabványos moduljának, a math-nak a modf() függvénye használható egy szám egész és tized...
Üzleti

Számlánc str konvertálása szám int, float számra Pythonban

Ha Pythonban egy számsorozatot számértékekké akarsz konvertálni, használd az int() funkciót az egész számokká, a float()...
Üzleti

Sztringlisták (tömbök) és számlisták konvertálása egymáshoz Pythonban

A következő tartalom, valamint a mintakód ismerteti, hogyan alakíthatók át a karakterláncokból (str) és számokból (int, ...
Üzleti

Python listák (tömbök) egyes elemeinek kivonása, helyettesítése és átalakítása

Egy új lista létrehozásához Pythonban egy meglévő lista (tömb) csak azon elemeinek kivonásával vagy törlésével, amelyek ...
Copied title and URL