Money and Business

A pénz és az üzleti tudomány

Üzleti

Trigonometrikus függvények számítása Pythonban (sin, cos, tan, arcsin, arccos, arctan)

A matematika, a Python matematikai függvények szabványos modulja segítségével trigonometrikus függvényeket (sin, cos, ta...
Üzleti

Exponenciális és logaritmikus függvények számítása Pythonban (exp, log, log10, log2)

A matematika, a Python matematikai függvények szabványos modulja, a math segítségével exponenciális és logaritmikus függ...
Üzleti

Faktoriálisok, permutációk és kombinációk kiszámítása és generálása Pythonban

A Pythonban a matematikai függvények standard math modulja használható a faktoriálisok kiszámítására. A SciPy rendelkezi...
Üzleti

Hogyan írjunk feltételes ágakat if utasításokkal Pythonban?

Magyarázza el a feltételes elágazást if utasításokkal Pythonban.Az if utasítások alapjai (if, elif, else)Feltételek mega...
Üzleti

If utasítások írása egy sorban a Python terner operátorával (feltételes operátor)

A Python rendelkezik egy terner operátoroknak (feltételes operátoroknak) nevezett írásmóddal, amely egyetlen sorban képe...
Üzleti

Egy Python lista típusú kétdimenziós tömb sorainak és oszlopainak felcserélése

A Python szabványos listatípusa egy kétdimenziós tömböt listák listájával ábrázolhat.Ez a szakasz elmagyarázza, hogyan c...
Üzleti

Duplikált elemek eltávolítása és kivonása egy listából (tömb) Pythonban

Ez a szakasz leírja, hogyan hozhatunk létre egy új listát Pythonban úgy, hogy eltávolítjuk vagy kivonjuk a duplikált ele...
Üzleti

Halmazműveletek (pl. unióhalmazok, termékhalmazok és részhalmazok meghatározása) a Python halmaz típusával.

A Python biztosít egy beépített adattípust, a set-et, amely a halmazokat kezeli.A típushalmaz nem duplikált elemek (nem ...
Üzleti

Annak meghatározása, hogy egy listának (tömbnek) vannak-e duplikált elemei Pythonban

Az alábbiakban leírjuk, hogyan határozhatjuk meg Pythonban, hogy egy lista (tömb) duplikált elemekkel rendelkezik-e (min...
Üzleti

Python, komplex típusok a komplex számokkal való munkához (abszolút értékek, deklináció, poláris transzformációk stb.)

A Python rendelkezik egy szabványos típussal a komplex számok kezelésére, a COMPLEX típussal. Ha csak egyszerű számításo...
Copied title and URL